yhteys seurakunnassa

Kristuksen edustajína
Yksilöinä ja yhdessä me olemme Kristuksen "edustajia" tässä maailmassa. Me olemme Jeesuksen omia. Hän on meidän Herramme ja Hän on seurakuntansa Pää. Mutta nyt kysyn teiltä: näkyykö se meistä? Se kuuluu puheissamme ja kaikuu rukouksissamme, kuten pitääkin, mutta näkyykö se teoissamme ja ihmissuhteissamme? Sillä Jeesus sanoi: Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen on: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi (Matt.22:37 - 39). Tähän Rakkauden kaksoiskäskyyn Jeesus tiivisti kaiken opetuksensa.

Käskyn ensimmäinen osa
Me rakastamme Jeesusta. Hän on meidän Pelastajamme, uskomme alkaja ja täydelliseksi tekijä. Hän on meidän vanhurskautuksemme ja pyhityksemme. Kuinka ihmeellinen Hän onkaan! Juuri Jeesus tuli näyttämään meille Jumalan ja Hänen rakkautensa meitä kohtaan. Jeesuksesta me voimme nähdä, että Jumalalla on hyvä tahto meitä kohtaan ja Hän on myös rukouksia kuuleva Jumala.

Raamattu opettaa, että me voimme kasvaa Jeesuksen Kristuksen kaltaisuuteen. Hän itse tekee työtään meissä Pyhän Henkensä kautta. Hän saa meissä muutosta aikaan, emme me itse. Me haluamme kuulua Kristukselle
ja haluamme Hänessä vaeltaa, että Jeesus voisi meissä ja meidän kauttamme tulla yhä enemmän näkyviin. Jeesusta katselemalla me muutumme. Mitä se tarkoittaa? Yksinkertaisesti sitä, että rukousyhteys ja kirjoitettu Jumalan Sana näyttävät meille Jeesuksen.

Käskyn toinen osa
Jeesuksen antama käsky sisältää ajatuksen myös itsensä rakastamisesta. Ei vääränlaisena itsekkyytenä, vaan terveenä itseluottamuksena. Meistä jokainen on arvokas ja ainutlaatuinen. Jeesus rakastaa meitä ja Hän tarvitsee meitä valtakunnassaan. Me olemme Hänen lapsiaan. Jumalan omina me voimme kokea myös parantumista ja eheytymistä jokaisella elämämme alueella.

Perustana vaelluksellemme ja keskinäiselle yhteydellemme on: terve suhde Jumalaan sekä terve eheä mieli ja itsetunto. Jeesus sanoi: Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus.
Seurakunnassa me olemme erilaisina yksilöinä kuitenkin yhtä. Meillä on erilaiset taustat, koti, kasvatus, persoona ja sosiaalinen asema. Tämä erilaisuus on valtavaa rikkautta! Se on suuri todistus tälle maailmalle. Erilaisina me olemme yhtä, Kristuksessa.

Haaste
Tämä myös asettaa meille haasteen. Näemmekö me tämän rikkauden vai olemmeko me tukahduttamassa erilaisuutta? Onko meidän keskellämme ihmisellä tilaa kasvaa ja elää, jopa epäonnistumisten ja lankeemusten keskellä? Tulee muistaa, että me olemme kaikesta huolimatta vain ihmisiä omine heikkouksinemme. Kuitenkin me saamme tänään olla Jumalan armosta ja pelastuksesta osallisia. Herra on anteeksiantava ja Hän tahtoo nostaa.

Olkoon meillä myös tätä Kristuksen mieltä toisiamme kohtaan. Annamme anteeksi, tuemme, rohkaisemme, lohdutamme ja siunaamme. Kilpaillaan oikein toinen toisemme kunnioittamisessa. Opetuslapset olivat kaikki hyvin erilaisia ihmisiä, silti he tekivät yhdessä työtä Jeesuksen kanssa. Seurakunta on ruumis, johon me jäseninä kuulumme. Jokainen ruumiinjäsen on tärkeä ja kaikkia tarvitaan. Me haluaisimme, että tulevien päivien aikana keskinäinen rakkautemme vain lisääntyisi. Tulkoon siitä väkevä todistus Jumalan armosta tälle kaupungille.

Kristus meissä, kirkkauden toivo! Haastetta riittää, mutta Herra auttaa haasteiden keskellä!

Mika Liimatainen